HOME  |  Inwoners  |  Subsidies voor activiteiten

Subsidies voor activiteiten

Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of iets voor een speciale doelgroep? En kunt u het niet helemaal zelf betalen? Dan kunt u bij ons subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen.

Let op! Dit is dus niet voor het aanvragen van subsidies voor de verduurzaming van uw woning. Hiervoor heeft de gemeente op dit moment geen regelingen/subsidies beschikbaar. Voor ideeën/mogelijkheden verwijzen we u daarvoor naar Duurzaam Bouwloket  en naar Subsidie duurzaamheid/energie Overheid

Hoe het werkt

  • Vul het formulier Aanvraag Subsidie in
  • De gemeente stuurt u naar aanleiding van wat u heeft aangegeven een specifiek aanvraagformulier toe:
    - Dit formulier moet u volledig ingevuld en voorzien van gevraagde bijlages toesturen aan de gemeente
    - Uw aanvraag moet ten minste 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt, bij de gemeente binnen zijn
  • De gemeente beoordeelt uw subsidie-verzoek
  • U krijgt een brief met de beslissing

Online formulier Aanvraag Subsidie

Of download formulier Aanvraag Subsidie en stuur het formulier naar:

Gemeente Opmeer
Postbus 199
1715 VS  Opmeer

U kunt het formulier ook scannen en  mailen naar gemeente@opmeer.nl.