HOME  |  Inwoners  |  Subsidies

Subsidies

Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of iets voor een speciale doelgroep? En kunt u het niet helemaal zelf betalen? Dan kunt u bij ons subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen.

Hoe het werkt

  • Vul het formulier Aanvraag Subsidie in
  • De gemeente stuurt u naar aanleiding van wat u heeft aangegeven een specifiek aanvraagformulier toe:
    - Dit formulier moet u volledig ingevuld en voorzien van gevraagde bijlages toesturen aan de gemeente
    - Uw aanvraag moet ten minste 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt, bij de gemeente binnen zijn
  • De gemeente beoordeelt uw subsidie-verzoek
  • U krijgt een brief met de beslissing

Online formulier Aanvraag Subsidie

Of download formulier Aanvraag Subsidie en stuur het formulier naar:

Gemeente Opmeer
Postbus 199
1715 VS  Opmeer

U kunt het formulier ook scannen en  mailen naar gemeente@opmeer.nl.