HOME  |  Inwoners  |  Uittreksels

Uittreksels

   

Uittreksel basisregistratie personen

Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen. Regel uw uittreksel BRP direct online

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Meer informatie over Attestatie de vita

Bewijs van Nederlanderschap

Een verklaring dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Meer informatie over een bewijs van Nederlanderschap

Legaliseren handtekening

Het bewijs dat uw handtekening echt is. Meer over legaliseren handtekening

 

Uittreksel burgerlijke stand

Schriftelijk bewijs van geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. Regel uw uittreksel burgerlijke stand direct online

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Meer informatie over Bewijs van in leven zijn

Verklaring omtrent gedrag

Als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs heeft u een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Meer informatie over VOG