HOME  |  Inwoners  |  Vervanging openbare verlichting Driestedenweg De Weere

Vervanging openbare verlichting Driestedenweg De Weere

De gemeente gaat de openbare verlichting van de Driestedenweg vanaf de Oosterboekelweg tot aan de Vekenweg vervangen. De huidige verlichting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt de verlichting van de lichtmasten vervangen voor nieuwe armaturen met energiezuinige LED-verlichting.

De nieuwe armaturen zorgen voor een laag energieverbruik en hebben een langere levensduur dan de bestaande lampen. Daardoor is er ook minder onderhoud nodig. Met gebruik van duurzame materialen en de verlaging van energieverbruik werkt Opmeer mee aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werkzaamheden

Op veel plekken staan de lichtmasten tegen de erfgrenzen aan of zelfs op privé terrein. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat de werklieden soms in de tuinen graafwerkzaamheden moeten uitvoeren om de masten te vervangen. Is dit het geval meldt de aannemer zich bij de bewoner.  

De werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 21 september en duren ongeveer drie weken. De werkzaamheden aan de lichtmasten worden uitgevoerd door de firma Pilkes uit Stompetoren. De bekabelingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Liander (NUON). Door slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Downloads

Brief aan omwonenden

Tekening werkzaamheden openbare verlichting

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met dhr. M. Neesen via telefoonnummer  0226 - 363 333 of via email gemeente@opmeer.nl.