HOME  |  Inwoners  |  Vraag & Antwoord  |  Hoe is de Onroerende-zaakbelasting opgebouwd?

Hoe is de Onroerende-zaakbelasting opgebouwd?

Een eigenaar en/of gebruiker van een bouwkavel, een pand in aanbouw of een pand is belastingplichtig. De OZB kent een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.     

  • de eigenarenbelasting. Deze wordt opgelegd aan degene die bij het begin van het nieuwe kalender jaar, op 1 januari, een onroerende zaak  in eigendom, bezit of beperkt recht heeft.
  • de gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting wordt niet geheven voor woningen. Maar deze wordt opgelegd aan degene die – naar de omstandigheden beoordeeld – bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak, in eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt (meestal is dat de huurder).