HOME  |  Inwoners  |  Vraag & Antwoord  |  Hoe kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Hoe kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om uw gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

  • Er kan alleen voor afvalstoffenheffing en rioolrecht kwijtschelding worden aangevraagd.
  • Dus leges, onroerende zaakbelasting, grafrechten, woonforensenbelasting en hondenbelasting komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.
  • Daarnaast geldt dat alleen inwoners die geen zelfstandig beroep of eigen bedrijf uitoefenen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiƫle situatie. Ook de financiƫle positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. In het algemeen wordt geen kwijtschelding verleend als iemand spaargeld of ander vermogen heeft. De kwijtschelding wordt per kalenderjaar verleend.