HOME  |  Inwoners  |  Vraag & Antwoord  |  Ik ben een bedrijf en ben het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van mijn pand. Hoe kan ik bezwaar maken?

Ik ben een bedrijf en ben het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van mijn pand. Hoe kan ik bezwaar maken?

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk. Dat kunt u doen door een brief te sturen naar de Gemeente Opmeer, Klaproos 1, 1716 VS  Opmeer. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste de volgende gegevens bevatten: naam van uw bedrijf, contactpersoon, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en de reden(en) waarom u bezwaar maakt.