HOME  |  Inwoners  |  Vraag & Antwoord  |  Kan ik vrijstelling krijgen?

Kan ik vrijstelling krijgen?

Er bestaan enkele wettelijke redenen waarom u aan de gemeente om vrijstelling van belastingbetaling mag/kunt vragen. Een reden kan zijn: bedrijfsmatig geƫxploiteerde cultuurgrond (land- en bosbouw), maar ook kerken openbare wegen en waterverdedigingswerken.