HOME  |  Inwoners  |  Vraag & Antwoord  |  Voor welke belastingen is de WOZ-waarde belangrijk?

Voor welke belastingen is de WOZ-waarde belangrijk?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de Onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing, het eigen-woningforfait in de inkomstenbelasting en de waterschapsheffingen.