HOME  |  Inwoners  |  Vraag & Antwoord  |  Wat zijn de tarieven Afvalstoffenheffing?

Wat zijn de tarieven Afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De zorg voor het milieu stelt hoge eisen aan inzameling, scheiding, hergebruik en verbranding van het afval. Dat kost geld. Daarom moet een gebruiker van een woning afvalstoffenheffing betalen. Het tarief is voor elke woning gelijk, of u nu veel, weinig of zelfs geen afval aanbiedt. Wèl is er verschil in tarief tussen een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.