HOME  |  Inwoners  |  Vraag & Antwoord  |  Wat zijn de tarieven van de OZB-belasting?

Wat zijn de tarieven van de OZB-belasting?

De basis voor het tarief van de OZB-belasting is de WOZ-waarde van het pand. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven worden elk jaar iets aangepast, zodat de opbrengst gelijk loopt met de inflatie.

De tarieven in 2019 voor de roerende- en onroerende zaakbelasting zijn als volgt:

voor woningen

  • Voor het eigendom (of beperkt recht) van woningen: 0,1059 % van de WOZ-waarde

voor niet-woningen

  • Voor het eigendom (of beperkt recht) van niet-woningen: 0,1480 % van de WOZ-waarde
  • Voor het gebruik  van niet-woningen: 0,1190 % van de WOZ-waarde