HOME  |  Inwoners  |  Vraag & Antwoord  |  Wie ontvangt een aanslag onroerendezaakbelasting?

Wie ontvangt een aanslag onroerendezaakbelasting?

U ontvangt een aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari van het belastingjaar in het bezit bent van een onroerende zaak of hiervan gebruik maakt. Dat kan zijn een woning, een winkel, een garage of een ander soort gebouw.