Om de kermissen in de gemeente Opmeer zo goed als mogelijk te laten verlopen, roept de gemeente op om goed na te denken over de organisatie van kermisborrels. Regelmatig komt het voor dat borrels niet gemeld zijn en dat is een groot risico voor de veiligheid van de bezoekers en de organisatie. Maar wat zijn eigenlijk de regels voor het organiseren van een kermisborrel?

Wil je iets organiseren? Dan ben je verplicht om dit te melden bij de gemeente. De reden hiervan is dat de veiligheid van de bezoekers, organisatoren en omwonenden voorop staat. Als de gemeente en ook de hulpdiensten niet op de hoogte zijn van een evenement – van welke grootte ook – kunnen zij hier niet optimaal op anticiperen met mogelijk ernstige gevolgen als afloop. De gemeente Opmeer verzoekt iedere organisator van een evenement – en dus ook kermisborrels – om dit te melden.

Melden                                                                                                                 

Evenementen vanaf 100 en tot 250 personen volstaan met een melding klein evenement. Er zijn wel bepaalde eisen van toepassing. Bijvoorbeeld dat het evenement op één locatie wordt gehouden en dat het alleen mag plaatsvinden op zondag, maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 7.00 en 23.00 uur of op vrijdag en zaterdag tussen 7.00 en 24.00 uur. Wordt er tijdens het evenement drank geschonken? Dan moet de organisator in het bezit zijn van een tapontheffing. De behandelingstermijn voor de melding van een klein evenement is 21 werkdagen.

Als er meer dan 250 personen worden verwacht, is een evenementenvergunning vereist. De organisator dient dan rekening te houden met andere regels en voorschriften. Alle vereisten staan vermeld op de website www.opmeer.nl/evenement-organiseren. Het aanvragen van een evenementenvergunning is een uitgebreid proces waarbij ook de hulpdiensten betrokken worden voor een beoordeling. De behandeltermijn voor de aanvraag van een evenementenvergunning is 20 weken.

Denk aan de lokale horeca

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft burgemeester Gerard Van den Hengel opgeroepen om hier ook oog voor te hebben voor de lokale horeca. Na de moeilijke coronajaren verdienen zij het om weer een succesvolle kermis te draaien. Als mensen alleen bij de borrels blijven hangen en daarna naar huis gaan in plaats van naar de lokale horeca, heeft de horeca daar weinig aan. Heb je plannen voor de organisatie van een kermisborrel? Denk dan ook eens aan de horeca. Misschien kunnen jullie samen iets organiseren?

Handhaving

Gemeente Opmeer is al in gesprek met meerdere organisatoren van ‘grotere’ kermisborrels. Deze gesprekken ervaart de gemeente als positief. Gemeente en organisatoren werken eraan om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Natuurlijk gaan de politie en de BOA tijdens de kermis ook op pad om te controleren of regels worden nageleefd en er geen sprake is van overlast. Daarbij kun je denken aan de controle van het aantal aanwezige personen en of het evenement is gemeld. Als de regels zijn overtreden, kan het zijn dat de handhaving stappen moet ondernemen waar niemand blij van wordt. Denk aan het beëindigen van het evenement. Dat is voor niemand wenselijk. Daarom is het zo belangrijk om tijdig met elkaar in gesprek te gaan en de kermis een feest te laten zijn voor iedere liefhebber.

Heb je vragen over de organisatie van een kermisborrel? De medewerkers van gemeente Opmeer staan voor jou klaar en zijn bereikbaar via gemeente@opmeer.nl of 0226 363 333. Samen maken we er een gezellig feest van!  

Kermissen gemeente Opmeer:

Opmeer 19-22 mei

Aartswoud 10-11 juni

Hoogwoud 23-26 juni

Gouwe 1-2 juli

Zandwerven 2-3 juli

De Weere 9-10 juli

Wadway 14-15 juli