Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

Wat een cruciaal beroep is leest u hier

Ook in Opmeer kunt u terecht voor kinder noodopvang. Het is belangrijk dat u bij uw aanmelding aangeeft dat het gaat om noodopvang.

Berend Botje
088-2337000
kinderopvang@berendbotje.nl

JimpyPlay Hoogwoud - Peuteropvang & BSO
06 - 2075 5788
info@jimpyplay.nl

Kidscorner
0226-354351
adenemmeke@gmail.com

Smallsteps
0226 - 35 16 12
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/spanbroek-villa-pjotter

24 uurs opvang voor kinderen in Opmeer

Naast deze noodopvang zijn er regionale afspraken gemaakt over 24 uurs noodopvang bij Stichting Kinderopvang Hoorn, locatie Miamondo, van Dedemstraat 6 in Hoorn nabij het Dijklander ziekenhuis. Deze 24 uurs noodopvang is beschikbaar voor alle ouders uit de regio westfriesland die werken in een cruciaal beroep. Op deze locatie kunnen kinderen van alle leeftijden worden opgevangen waarbij rekening wordt gewerkt met familiegroepen om broertjes en zusjes bij elkaar te houden.

Ouders kunnen aanmelden voor de 24-uurs noodopvang via het aanmeldformulier op de website. De werkgever dient een verklaring te mailen naar plaatsing@kinderopvanghoorn.nl dat de 24-uurs opvang noodzakelijk is voor de betreffende medewerker. Zie ook Kinderopvang Hoorn

Noodopvang leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is

Vanuit passend onderwijs West-Friesland is onderstaande lijn afgesproken voor noodopvang aan leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is:

Wanneer er bij Veilig Thuis, een gebiedsteam en of een school signalen binnenkomen dat er voor een leerling thuis geen veilige basis is wordt er tussen de professional van die organisatie bij wie dit signaal binnenkomt en de school contact opgenomen. In principe biedt de school waar de leerling vandaan komt de opvang voor deze leerling.

Wanneer er sprake van is dat de school deze opvang niet kan bieden vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling neemt de professional van de organisatie waar het signaal binnenkomt contact op met de trajectmedewerker van het samenwerkingsverband van de school. Zie bijlage. Zij zal contact opnemen met de scholen van Trigoon om te kijken of zij voor de desbetreffende leerling de opvang/school of adequate ondersteuning van de reguliere basisschool kan verzorgen.

In Opmeer kan in voorkomende gevallen contact opgenomen worden met het wijkteam via wijkteam@opmeer.nl of 0226 - 363 333.