HOME  |  Mijn Opmeer  |  Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Uitleg

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

  • slijterij
  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met aparte drankafdeling

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt voor gebruik elders dan ter plaatse en in gesloten verpakkingen , bijvoorbeeld:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten

  Als u in een cafetaria alcohol schenkt, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

  Naast een Drank en Horecavergunning heeft u voor een horecabedrijf veelal ook andere vergunningen en/of ontheffingen nodig.
   Zie hiervoor ook de producten: Horeca, exploitatievergunning - Sluitingsuren van horeca, ontheffing - Alcohol schenken, ontheffing 

  Tevens is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuurd (Wet Bibob) veelal van toepassing. U dient naast uw aanvraag om een Drank en Horecavergunning ook de vragenformulieren Bibob in te dienen. Meer informatie leest u bij het product Wet Bibob Opmeer.

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik meenemen?

  Voor het indienen van een aanvraag om een Drank- en Horecawetvergunning maakt u een afspraak met de afdeling Ruimte & Ondernemen.

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden, het ondernemersplan.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U dient dan een meldingsformulier wijziging leidinggevenden in waarmee u een wijziging van het aanhangsel van de vergunning vraagt.

  U heeft bij een wijziging leidinggevende een nieuw aanhangsel bij de vergunning nodig.

  Wijzigt er iets aan uw inrichting (bijv door een verbouwing), dan moet u een wijziging van uw vergunning aanvragen.

 • Wat kost het?

  Per 1 januari 2018:

  • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet  € 350,30
  • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 286,65.
  • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet € 65,20
  • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 87,00
  • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een meer jaren ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 137,25.
 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat u verder nog moet weten

  U moet het aanvraagformulier volledig hebben ingevuld en ondertekend. Voorzien van alle gevraagde bijlage stuurt u dit op naar de gemeente of maakt u een afspraak bij de gemeente om hem persoonlijk in te dienen. Wij kunnen de aanvraag dan direct met u doornemen op compleetheid. Indien hij niet compleet is, krijgt u hem in zijn volledigheid weer mee om aan te vullen.

 • Documenten