HOME  |  Mijn Opmeer  |  Klacht indienen

Klacht indienen

 • Uitleg

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op uw vragen.
 • Wat moet ik meenemen?

  Informatie DigiD

  Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

 • Wat moet ik doen?

  • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  Als de gemeente de klacht niet naar uw tevredenheid afhandelt, kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman, via www.nationaleombudsman.nl. Voor al uw vragen zijn zij bereikbaar op het gratis telefoonnummer: 0800 - 33 55 555.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.

 • Documenten

 • Online regelen

  Informatie DigiD

  Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.