HOME  |  Mijn Opmeer  |  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Uitleg

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

  Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een berekening of bouwtekening;
  • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

  Tekenwerk moet wel goed en duidelijk te beoordelen zijn, bij voorkeur door architect of tekenbureau en niet schetsmatig.

  Indieningsvereisten bij reguliere procedure voor NIEUWBOUW

  • Tekening van de nieuwbouw (gevels, doorsnede, plattegronden, situatie en kleur- materiaalstaat)
  • EPC berekening inclusief de Bouwbesluittoets
  • MPG berekening
  • Details
  • Bouwveiligheidsplan (bij nieuwbouw waar veiligheidsrisico’s zijn voor omstanders)
  • Onderbouwing opgegeven bouwsom
  • Melding activiteitenbesluit (bij bedrijven)

  Indieningsvereisten bij reguliere procedure voor VERBOUW

  • Tekening van de verbouw met daarop bestaande en nieuwe situatie (plattegrond, gevels, doorsnede, situatie en kleur- en materiaalstaat)
  • Bouwbesluit-toets (daglicht en ventilatieberekening)
  • Details
  • Bouwveiligheidsplan (bij verbouw waar veiligheidsrisico’s zijn voor omstanders)
  • Onderbouwing opgegeven bouwsom
  • Melding activiteitenbesluit (bij bedrijven)

  Rekening houden met archeologie bij bouwplannen

  Regionale samenwerking op het gebied van archeologie met Archeologie West-Friesland.

  Het doel van de overheid is archeologische waarden beschermen. De voorkeur gaat hierbij uit naar archeologie onaangetast in de bodem bewaren. Dit is echter niet altijd mogelijk, waardoor het noodzakelijk kan zijn de archeologische waarden te onderzoeken. Houdt u er daarom rekening mee dat u bij bouwplannen te maken kunt krijgen met archeologie. Volgens de wet geldt het principe ‘de verstoorder betaalt’. Dit betekent dat degene die een huis wil bouwen of op een andere manier de bodem gaat verstoren, de kosten voor het archeologisch onderzoek moet betalen.

  Heeft uw plan volgens het bestemmingsplan van de gemeente een dubbelbestemming ‘archeologie’? Dan worden bij bouwplannen de volgende stappen genomen:

  • De gemeente vraagt een archeologische quickscan aan bij Archeologie West-Friesland.
  • De quickscan geeft aan wat binnen het plan te verwachten valt qua archeologie en of verder onderzoek noodzakelijk is.
  • In sommige gevallen is het raadzaam om het bouwplan aan te passen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een archeologie-vriendelijk funderingsplan. Hier kan de gemeente of Archeologie West-Friesland u over adviseren.
  • Neem bij bouwplannen tijdig contact op met de gemeente, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  De eerste stap in het proces, de archeologische quickscan, is een service van de gemeente waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

 • Wat moet ik doen?

  Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wat kost het?

  De kosten van de leges verschillen per aanvraag. Maar de kosten voor een complete aanvraag omgevingsvergunning zijn lager dan wanneer u de aanvraag niet volledig in één keer aanlevert, met de benodigde stukken (tekeningen, berekeningen en dergelijke). > Lees meer bij: 'Wat moet ik meenemen?'

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Wat u verder nog moet weten

  Geen nieuwe woningen met gasaansluiting meer na 1 juli 2018

  Op 1 juli 2018 gaat in heel Nederland een nieuwe wet in, waarmee het vanaf die datum niet meer toegestaan is om een nieuwe woning te bouwen met een gasaansluiting. Dit geldt ook voor kleinere bedrijven (kleinverbruikers). De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met deze nieuwe wet. De wet is ingevoerd om de stap te maken naar een volledig aardgasvrij Nederland in 2050.

  De nieuwe wet komt er in de praktijk op neer dat vanaf 1 juli 2018 er geen omgevingsvergunningen meer verleend mogen worden voor nieuwbouwwoningen of kleinere bedrijven met een gasaansluiting. In plaats van een gasaansluiting moet er dus een andere manier gevonden worden om de woning te verwarmen, te koken en te zorgen voor warm water om bijvoorbeeld te douchen. Denk hierbij aan een warmtepomp, zonneboiler of een andere vorm van duurzame energie.

  Moment van aanvragen is bepalend

  Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen of kleinere bedrijven waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning. Aanvragen die voor 1 juli zijn ingediend, kunnen wel nog met aardgas worden uitgevoerd, maar ook daar wordt aangeraden om over alternatieven na te denken. De installatie vooraf aanpassen is natuurlijk goedkoper en gemakkelijker dan dat dit later nog eens moet gebeuren.

  Op weg naar een duurzaam Opmeer

  De nieuwe wet draagt niet alleen bij aan een volledig aardgasvrij Nederland in 2050, maar ook aan de eigen duurzaamheidsdoelstellingen van Opmeer. 2050 lijkt nog ver weg, maar om dit te bereiken moeten we nu al actie ondernemen.

 • Documenten