De Najaarsnota van gemeente Opmeer geeft de stand van zaken weer in het lopende jaar, op basis van de voorjaarsnota. Het doel van de Najaarsnota is het actualiseren van de begroting van het huidige jaar. De Najaarsnota 2022 wordt in de besluitvormende vergadering van 15 december door de raad vastgesteld.