De gemeente Opmeer heeft begrijpelijk en niet onbehoorlijk gehandeld inzake het schetsplan over een supermarkt aan de Breestraat. Dat concludeert de Nationale ombudsman. Het college is tevreden over de uitspraak van de ombudsman: “De gemeente heeft zorgvuldig gehandeld. Dat is getoetst door een onafhankelijke instantie, die controleert hoe de overheid omgaat met haar bevolking. De communicatie had wel nauwkeuriger gekund. Daarmee gaan we aan de slag.”

Gemeente bevorderde de samenwerking tussen de twee projectontwikkelaren

De gemeente heeft volgens de klacht, een schetsplan van de projectontwikkelaar locatie Breestraat voor het bouwen van een supermarkt zonder instemming overgelegd aan de projectontwikkelaar locatie Koninginneweg. De indiener van het schetsplan voelde zich hierdoor benadeeld.

De gemeente overlegde het schetsplan in het kader van de beoogde integrale ontwikkeling van de omgeving Breestraat–Koninginneweg op verzoek van de projectontwikkelaar locatie Koninginneweg. De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat de gemeente dit heeft gedaan. De gemeente bevorderde met de beider instemming de samenwerking tussen de twee projectontwikkelaars. Het schetsplan was overigens ook al besproken door beide projectontwikkelaars onderling. De Nationale ombudsman vindt dat van de gemeente onder deze omstandigheden mag worden verwacht dat zij openheid geeft over deze globale informatie, zoals in het schetsplan was opgenomen.

 

Over het bestemmingsplan Centrum Opmeer-Spanbroek

In het bestemmingsplan Centrum Opmeer-Spanbroek is een visie opgenomen hoe het gebied Breestraat-Koninginneweg (inclusief locatie Koenis) zou kunnen worden herontwikkeld. Deze ontwikkellocatie biedt mogelijkheden voor woningbouw, detailhandel en een verbeterde verkeersdoorstroming. De gemeente streeft een integrale herontwikkeling na van dit totale gebied.