Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noordvastgestelde noodverordening. Omdat vanwege de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de noodverordening van 18 november 2020 in met ingang van 1 december 2020. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van VeiligheidsregioNoord-Holland Noord, www.vrnhn.

De tijdelijke wet maatregelen covid-19 vind je op https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01