De voorzitter heeft op 14 oktober 2020 de nieuwe noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit vastgesteld. In de noodverordening zijn de veranderde maatregelen vastgelegd. De noodverordening vind je op de website van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.