De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 18 november 2020 de nieuwe noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit vastgesteld. In de noodverordening zijn de veranderde maatregelen vastgelegd. De noodverordening vind je ook op de website van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.