Vanaf 21 augustus zijn de nieuwe noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit vastgesteld. In de noodverordening zijn de veranderde maatregelen vastgelegd. Deze besluiten zijn op 21 augustus 2020 in werking getreden.