HOME  |  Ondernemers  |  Asbest  |  Wat is asbest

Wat is asbest

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine vezels. Die vezels lijken op naalden. Het is sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend.

Asbest werd na de oorlog tot 1994 gebruikt in een groot aantal verschillende bouwmaterialen. In de meeste huizen uit deze periode is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes.

Asbest kan op verschillende manieren verwerkt zijn in materiaal:

  • Hechtgebonden asbest: asbestvezels zitten vast in het materiaal, bijvoorbeeld in cement. Zolang het materiaal niet beschadigd, versleten of verweerd is, komen de vezels niet in de lucht terecht. Onbeschadigd materiaal met hechtgebonden asbest kunt u gewoon laten zitten.
  • Niet-hechtgebonden asbest: vezels zitten niet vast in het materiaal. Er is groter risico dat asbestvezels in de lucht komen. Als 'niet-hechtgebonden' asbest niet goed is afgedekt, moet dit materiaal zo snel mogelijk worden weggehaald of afgedekt door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbest en gezondheid

Wanneer asbest afbrokkelt of beschadigd raakt, kan dit gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademing diep in de longen doordringen en vele jaren later nog long-, longvlies- of buikvlieskanker veroorzaken. Asbest is alleen gevaarlijk als iemand losgeraakte vezels inademt. 

Waar kan asbest in zitten?

Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, vooral in bouwmaterialen. In veel woningen, gebouwen en voorwerpen is asbest gebruikt. Het komt onder andere voor in golfplaten, vinylvloerbedekking, bloembakken, platen voor gevels, balkons en badkamers, pijpen voor schoorstenen en riolering, vensterbanken, warmhoudplaatjes, haardrogers, broodroosters en 'kachelkoord', voor het aansluiten van kachels en kachelpijpen. 

Overzicht producten waar asbest in kan zitten: Asbestwegwijzer ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels. U mag niet zomaar asbest zelf verwijderen, neem altijd contact op met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 - 363 333.