HOME  |  Ondernemers  |  Documenten  |  Inkoop en aanbesteden

Inkoop en aanbesteden

 • Inkoop en aanbesteden

  Alle aanbestedingen van de gemeente Opmeer, maar ook alle andere aanbestedingen van de Nederlandse en Europese overheid, staan op Tenderned. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op de Aanbestedingswet.

  Het Opmeers inkoop- en aanbestedingsbeleid bestaat uit twee delen. Deel I bevat het gezamenlijk geharmoniseerde inkoop- een aanbestedingsbeleid van de gemeenten Medemblik, Koggenland, Opmeer, Schagen, Langedijk, Heerhugowaard, Hollands Kroon en Hoorn. Hiervoor heeft het VNG-model als basis gediend.  Deel II bevat de voor de gemeente Opmeer specifieke aanvullingen

  Tenderned

  TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen. Hier publiceren alle Nederlandse overheden hun opdrachten. Ondernemers en overheden lopen het aanbestedingsproces via TenderNed volledig digitaal door: van vooraankondiging tot inschrijving en gunning. Dit voorkomt vormfouten en maakt aanbesteden voor alle partijen eenvoudiger en goedkoper. Om u als ondernemer te kunnen registreren op TenderNed heeft u eHerkenning nodig.

  Inkoopvoorwaarden

  Inkoopvoorwaarden zijn de verplichte spelregels waar ondernemers zich aan moeten houden. Ze gelden voor iedereen die zaken doet met de gemeente. In het document inkoopvoorwaarden leest u hier meer over.

  De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken en technische installatiewerken (UAV 2012) vindt u op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01

  Gedragsverklaring

  Ondernemingen die inschrijven op aanbestedingsprocedures, moeten beschikken over een nieuwe gedragsverklaring aanbesteden (GVA). In de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat een GVA die vóór 1 juli 2016 is afgegeven, niet meer mag worden gebruikt. Beschikt u als ondernemer nog niet over een recente GVA, vraag dan alsnog een nieuwe aan.

  Klachtenregeling

  Onze klachtenregeling aanbesteden vindt u op www.overheid.nl

  Te downloaden:

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader. Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.