HOME  |  Ondernemers  |  Locaties voor uw bedrijf

Locaties voor uw bedrijf

Wilt u een bedrijf beginnen in Opmeer? Dan zijn er drie bedrijventerreinen waar u zich kunt vestigen. U kunt ook een bedrijf aan huis beginnen of op een andere plek. Neem hiervoor contact op met onze bedrijvenfunctionaris via 0226-363 333.

Bedrijventerreinen

Opmeer heeft drie bedrijventerreinen:

  • De Veken (Opmeer)
  • Hoogwoud
  • Wijzend (Spanbroek)

De Veken is het bedrijventerrein met een subregionale betekenis gelegen aan de provinciale weg. Het terrein heeft een totale oppervlakte van 50 ha, waarvan het grootste gedeelte uitgegeven is en een deel nog op voorraad beschikbaar is.

Detailhandel, dienstverlenende bedrijven en agrarische bedrijven:

  • In de kernen zijn centrumgebieden gesitueerd waar woningen en bedrijven aanwezig zijn, zoals detailhandel, kantoren, dienstverlenende bedrijven en financiële instellingen.
  • In het buitengebied van de gemeente zijn de agrarische bedrijven gevestigd.

Mail de bedrijvenfunctionaris

Bouwkavels ‘t Bon (v/h Breestraat 9) in Opmeer

Naast de bovengenoemde locaties zijn er ook nog 2 bouwkavels te koop op het voormalige perceel van Transportbedrijf Simon Loos. Op deze goed bereikbare locatie is sinds medio 2010 de brandweerkazerne gevestigd. Ten noordwesten van de kazerne bevinden zich nog twee bouwkavels met kantoorfunctie. De percelen hebben een oppervlakte van respectievelijk 734 en 712 m2.

Hoewel deze percelen in het bestemmingsplan Breestraat 9 de bestemming “Kantoren” hebben gekregen, zijn ook overige bestemmingsmogelijkheden bespreekbaar en is de gemeente, indien nodig, bereid mee te werken aan de daarvoor benodigde procedures. Hierbij wordt met name gedacht aan lichte vormen van dienstverlening (Milieucategorie 1 en 2).

Voor meer informatie kunt u mailen naar gemeente@opmeer.nl  of bellen met 0226 - 363 333.