Het ontwerpbestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Veken 4 ligt momenteel ter inzage tot en met 21 oktober 2021.

Om belangstellenden hierover te infomeren, organiseert de gemeente digitale bijeenkomsten via Zoom. Er staat nog een digitale bijeenkomst gepland. Deze wordt gehouden op:

  • donderdagavond 14 oktober 2021 (19:30 – 21:00 uur)

U kunt zich tot de donderdagochtend 14 oktober (10.00 uur) voor deze bijeenkomst aanmelden via het aanmeldformulier: https://podio.com/webforms/26385030/1994819

Na aanmelding ontvangt u voor de bijeenkomst een e-mail met een inlogcode voor Zoom en een korte gebruikshandleiding. Wij hopen u te ontmoeten op deze digitale bijeenkomst.