Gemeente Opmeer heeft een nieuwe toekomstvisie 2030: Thuis in Opmeer! Deze visie is tot stand gekomen door een samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en dorpsraden uit de gemeente. De visie geeft in vijf ambities richting aan de ontwikkelingen in Opmeer.


De afgelopen periode hebben vele betrokkenen hun toekomstdromen voor Opmeer gedeeld. Via individuele gesprekken, groepsgesprekken, de website, toekomstkrant en ansichtkaarten. Op basis daarvan is een droombeeld gemaakt. Dat is de Toekomstvisie 2030.

Vijf ambities voor 2030

Dit droombeeld is vertaald in vijf ambities:

 • Vitale dorpen in een vitale gemeente
  Wij investeren in een groene leefomgeving waar mensen van jong en oud kunnen blijven wonen, actief zijn en zich thuis voelen.

 • Een zorgzame gemeenschap:
  Wij hebben oog voor elkaar en investeren in een goede zorgverlening die dicht bij de mensen staat.
   
 • Een duurzame toekomst
  We werken samen met de Westfriese regio aan regionale energieopwekking, voor een klimaatbestendige gemeente in 2050.
 •  
 • Een aantrekkelijk landschap
  Opmeer koestert haar open landschap, erfgoed en de kenmerkende lintdorpen. Opmeer is en blijft een fijne plek om te wonen.
 •  
 • Een bereikbaar bestuur
  het bestuur van Opmeer is bereikbaar en toegankelijk. Bij besluitvorming worden belanghebbenden betrokken.

Samen optrekken voor de realisatie

Wethouder Herman ter Veen benadrukt de gezamenlijke aanpak voor de uitwerking van de ambities. “Om op koers te blijven richting 2030 hebben we iedereen nodig. Ieder met zijn eigen rol, maar met gezamenlijke ambities. Ik wil iedereen die bijgedragen heeft aan deze toekomstvisie voor Opmeer hartelijk danken. Samen werken we aan een mooie toekomst van Opmeer!”

De komende periode werkt de gemeente de diverse ambities verder uit, met een afvaardiging uit de gemeenschap. De voortgang daarvan deelt de gemeente onder andere via www.opmeer.nl.