Gemeenten zijn verplicht elk jaar een cliëntenervaringsonderzoek over Wmo en Jeugdzorg uit te voeren. Over 2019 scoort Opmeer op vrijwel alle fronten een ruime voldoende.

71% van de jongeren voelt zich beter door de hulp die ze krijgen. Van de ouders is dit 75%.
85% van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) cliënten vindt de ontvangen zorg van goede kwaliteit. 79% geeft aan dat ze een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg die ze ontvangen.

Verbeteracties

Er is een lichte afname te zien in de tevredenheid van de Wmo zorg ten opzichte van vorig jaar. Voor de jeugdzorg is vanuit de ouders en de jongeren een lichte stijging te zien in de tevredenheid. De gemeente gaat met deze resultaten het huidige beleid verder aanscherpen en neemt dit ook mee in de digitalisering van het aanvraagproces.