Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 25 februari besloten om het beroep dat zij bij de Raad van State heeft ingesteld tegen het Provinciaal Inpassingsplan A.C. de Graafweg (N241) in te trekken. Het college had vooral bezwaar tegen het grote aantal bomen dat gekapt zou worden en de gevolgen voor de leefbaarheid  voor de omwonenden.

Invoering 60-kilometerzone

In de afgelopen maanden heeft wethouder Bram Beemster diverse gesprekken gevoerd met de provincie waarin afspraken zijn gemaakt. De belangrijkste uitkomst van deze gesprekken is de invoering van een 60-kilometer zone. Die zone loopt van de Pade tot de kruising met de nieuwe woonwijk Heerenweide. Omdat het verkeer langzamer rijdt, wordt de leefbaarheid en verkeersveiligheid bevorderd, hoeven er minder bomen gekapt te worden en is er meer ruimte om bomen te herplanten. Met dit resultaat zijn de boogde doelen van het ingestelde beroep behaald en kan het beroep dan ook worden ingetrokken. Wethouder Beemster: “Uiteindelijk hebben we een oplossing gevonden voor een verschil van inzicht. Contact met dorpsraden en inwoners heeft geleerd dat dit uiteindelijk de beste en meest haalbare oplossing is. De invoering van een 60-kilometerzone, zorgt naast de voordelen voor het groen en het woon- en leefklimaat, ook voor een veiligere weg.”

Over de herinrichting

De A.C. de Graafweg nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle, weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereidingen om deze weg veiliger te maken en de doorstroom te bevorderen. De voorgenomen snelheidsverlaging gaat op zijn vroegst in als de weg is heringericht.