Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 25 februari besloten om het beroep dat zij bij de Raad van State heeft ingesteld tegen het Provinciaal Inpassingsplan A.C. de Graafweg (N241) in te trekken. Het college had vooral bezwaar tegen het grote aantal bomen dat gekapt zou worden en de gevolgen voor de leefbaarheid  voor de omwonenden.