Op 15 december heeft de gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. Betrokken, herkenbaar, hoeder van de Opmeerse cultuur, je zegt wat je doet en doet wat je zegt je stelt je onafhankelijk op en je bent altijd bereid tot luisteren. Dat zijn de basisvaardigheden die de nieuwe burgemeester van Opmeer moet hebben en staan in de profielschets, die de gemeenteraad dinsdagavond heeft vastgesteld.

Betrokken, herkenbaar, hoeder van de Opmeerse cultuur, je zegt wat je doet en doet wat je zegt je stelt je onafhankelijk op en je bent altijd bereid tot luisteren. Dat zijn de basisvaardigheden die de nieuwe burgemeester van Opmeer moet hebben en staan in de profielschets, die de gemeenteraad dinsdagavond heeft vastgesteld. De profielschets is door de heer Appelman, voorzitter van de vertrouwenscommissie, overhandigd aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

 

Vier uitdagingen

De nieuwe burgemeester krijgt een rol in een viertal uitdagingen. De eerste is opkomen voor de belangen van Opmeer in de regio, bij de provincie en in Den Haag. Een groot netwerk is daarom belangrijk. De tweede uitdaging is dat de nieuwe burgemeester moet zorgen voor een prettig werkklimaat in het gemeentehuis. Samen met de wethouders moet hij investeren in regionale samenwerking en een robuuste ambtelijke organisatie. De derde uitdaging gaat over zijn voorzittersrol in de gemeenteraad en het college. Hij zorgt er met natuurlijk gezag voor dat de samenwerking wordt bevorderd en het debat leidt tot concrete resultaten. Tenslotte is de nieuwe burgemeester de hoeder van de cultuur die Opmeer zo uniek maakt. Je laat je zien in de gemeenschap en hebt een warm hart voor het verenigingsleven.

 

Vervolg

Nu de profielschets is vastgesteld kan de vacature worden opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kunnen geïnteresseerden solliciteren op de vacature. Na de sluitingsdatum maakt de commissaris van de Koning een voorselectie van kandidaten. Vervolgens voert de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gesprekken met kandidaten en brengt een advies uit aan de gemeenteraad.

 

Tenslotte

Gemeenteraden mogen tijdens de coronacrisis fysiek vergaderen, mits er rekening wordt gehouden met de coronabeperkingen. Dat staat in de Wet publieke gezondheidszorg. Het vaststellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester dient te worden vastgesteld in een fysieke vergadering van de gemeenteraad. De profielschets en bijbehorende informatie zoals de resultaten van de inwonersconsultatie, kunt u hieronder nalezen.