Als gemeente hebben wij een aantal wettelijke taken. Deze taken zijn aan de gemeente opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken vallen bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, invulling geven aan de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Door het uitvoeren van deze wettelijke taken beschikken wij over een grote hoeveelheid persoonsinformatie. De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten;
  • Wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is óf zo lang de vastgestelde bewaartermijn ons voorschrijft.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe wet- en regelgeving kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen wijzigen. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.