De provincie is bereid de snelheid op de A.C. de Graafweg (N241) door Opmeer te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Hierdoor hoeven er minder bomen te worden gekapt en is er meer ruimte om bomen te herplanten (bron: Provincie Noord-Holland). Lees meer