Gemeente Opmeer wil dat inwoners die zich inspannen om afval te scheiden, dit terugzien in hun portemonnee.

De gemeenteraad heeft daarom besloten per 1 januari 2022 het recycle-tarief in te voeren. Dit is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing.

Als er niets zou veranderen, dan gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. Door uw afval goed te scheiden, krijgt u met het recycle-tarief invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Bent u een goede afvalscheider en heeft u weinig restafval? Dan betaalt u ook minder.

Veelgestelde vragen over het recycle-tarief

Waarom recycle-tarief in Opmeer?

De gemeente heeft voor recycle-tarief gekozen om afvalscheiding te stimuleren. Dat betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. Door je afval goed te scheiden, krijg je met recycle-tarief invloed op de hoogte van jouw afvalstoffenheffing.

Waarom deze werkwijze?

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Omdat we in Opmeer al heel goed bezig zijn, is het recycle-tarief een goede manier om inwoners te belonen voor hun goede afvalscheidingsgedrag en tegelijkertijd daagt het anderen uit om hun afval beter te scheiden en zo hun afvalstoffenheffing te verlagen.

Waarom is dit nieuwe systeem nu nodig?

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. In 2016 kreeg de laagbouw een extra bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. Door o.a. deze verandering hebben we nu jaarlijks gemiddeld 52 kilo restafval per persoon minder dan een aantal jaar geleden. In 2015 hadden we gemiddeld 218 kilo restafval per persoon. In 2020 is dat gedaald naar 166 kilo per persoon. De ambitie van Opmeer is voor 2025 een daling van de hoeveelheid restafval naar onder de 100 kilo per inwoner per jaar door het stimuleren van betere afvalscheiding en meer hergebruik. Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting*, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen.

* In 2015 heeft de landelijke overheid een verbrandingsbelasting voor het verbranden van restafval ingevoerd. Sinds 1 januari 2021 is deze belasting verhoogd en betaalt elke gemeente in Nederland € 33 extra voor het verbranden van 1.000 kilo restafval. Deze verbrandingsbelasting komt nog bovenop de kosten voor het verbranden van restafval. De verwachting is dat het bedrag de komende jaren steeds verder stijgt. Dit betekent dat wanneer we niets doen, de afvalstoffenheffing ook verder stijgt.

Wat worden de tarieven?

De exacte verdeling tussen het vaste en variabele deel wordt in december bepaald door de gemeenteraad.

Hoe kan ik besparen op mijn variabele deel?

Als je jouw bak minder vaak aanbiedt of minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer deponeert, bespaar je op jouw afvalstoffenheffing. 

Neemt het dumpen van afval toe?

Gebleken is dat dit meevalt in gemeenten waar al vergelijkbare systemen zijn ingevoerd. De gemeente gaat dit wel goed in de gaten houden en als het nodig is, wordt er handhaving ingezet. Zij proberen dan te achterhalen waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen.

Wordt het restafval gewogen?

Nee, het variabele tarief wordt bij laagbouw bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet. Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in jouw bak. Wel maakt de grootte van de bak verschil (240 liter of 140 liter). Je kunt straks kiezen welk formaat restafvalbak je wilt ontvangen. Bewoners van de hoogbouw betalen een tarief per zak die zij in de ondergrondse container deponeren. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

Waarom wordt er niet afgerekend op gewicht?

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. En het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat je meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in jouw bak gooit. Bij betaling per lediging is dit niet van invloed.

Ga ik meer betalen?

Je krijgt invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hoe beter je afval scheidt, hoe minder restafval er overblijft. Je hoeft het restafval daardoor minder vaak aan te bieden. Het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak je de restafvalbak aan de weg zet in combinatie met het formaat van jouw bak (laagbouw) of de ondergrondse container voor restafval gebruikt (hoogbouw). Wanneer je weinig restafval aanbiedt, is jouw afvalstoffenheffing eind van het jaar ook lager

Hoe zit het met de privacy en gechipte bakken?

Bij de afvalinzameling worden persoonsgegevens verwerkt. De afvalbak is gekoppeld aan jouw woonadres. Deze bak is voorzien van een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om geleegd te worden en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels. HVC houdt zich als afvalinzamelaar aan de afspraken die zij met de gemeente heeft gemaakt over hoe zij vertrouwelijk met jouw gegevens omgaat. Op de website www.hvcgroep.nl vind je een uitgebreide privacyverklaring.

Hoe voorkom ik dat anderen mijn restafvalbak aan huis volgooien?

Je kunt jouw restafvalbak het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor anderen geen ruimte om er iets bij in te gooien. Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (240 liter of 140 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in jouw bak.

Kan ik op een later moment nog wisselen van formaat restafvalbak?

Heb je voor een bepaald formaat restafvalbak gekozen en kom je er later achter dat het andere formaat toch beter past? Dan kun je tijdens een omruilactie de restafvalbak omruilen voor een ander formaat. Informatie hierover volgt later.

Worden de restafvalbakken aan huis vervangen door ondergrondse containers?

Wanneer je op dit moment een restafvalbak aan huis hebt, verandert dat niet. Bewoners van de hoogbouw maken wel al gebruik van ondergrondse restafvalcontainers.

Waarom wordt de verpakkingsindustrie niet aangepakt?

Daar valt inderdaad nog winst te behalen. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Waar mogelijk worden bijvoorbeeld verpakkingen verbeterd, zodat deze gerecycled kunnen worden. Daarnaast geldt er een verbod op gratis plastic tasjes en plastic bestek en wordt er statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes en blikjes. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wat gebeurt er met al die oude restafvalbakken?

De oude bakken worden (zonder wielen en het asje) in Duitsland door een shredder gehaald en dienen vervolgens als grondstof voor nieuwe bakken die HVC in samenwerking met de bedrijven TWS en Europlast maakt. De nieuwe gechipte bakken bestaan ook voor 50% uit gerecycled materiaal.

Hoe kunnen mensen die normaal zwerfafval opruimen dit nog doen zonder meer te betalen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers in de toekomst ook blijven ondersteunen. We kijken op dit moment naar de praktische mogelijkheden voor het inleveren van dit soort afval.

Verandert de ophaalfrequentie van het restafval?

De ophaalfrequentie van het restafval verandert op dit moment niet.

Hoe moet ik straks betalen, krijg ik een rekening?

Vanaf 2022 voeren we het recycle-tarief in. Dit betekent dat u vanaf dan elk jaar voor een vast en een variabel deel betaalt via de Aanslag afvalstoffenheffing. Op dit moment onderzoekt de gemeente de manier van betaling. Er zijn namelijk twee varianten mogelijk.

Bij de eerste optie betaalt u een vast bedrag voor een maximaal aantal ledigingen van de restafvalbak per jaar. U krijgt dan aan het einde van het jaar geld terug voor de keren dat u de afvalbak niet aan de weg heeft gezet. Of voor de keren dat u geen afvalzak in de ondergrondse container deponeert.

De tweede optie werkt andersom. Dan betaalt u een ook een vast bedrag per jaar, maar dan voor minder ledigingen van de restafvalbak. Vervolgens betaalt u voor elke extra keer dat u de afvalbak laat legen. Of voor elke keer als u een afvalbak in de ondergrondse container deponeert.

De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting in het najaar een besluit.