In de RES 1.0 zijn zoekgebieden voor zon- en windenergie in beeld gebracht en is vastgelegd wat we willen bereiken. In het RES Uitvoeringsprogramma staat hoe we dit willen bereiken.

In het RES Uitvoeringsprogramma staan:

  • regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot:
    • de uitwerking van de zoekgebieden voor zon en wind
    • de uitwerking van de Regionale Structuur Warmte
  • afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar de RES 2.0
  • afspraken m.b.t. data en monitoring
  • afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en uitvoeringsbudget op NHN schaal

Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de wijze waarop de RES 1.0 wordt uitgevoerd, wat nodig is, de planning en welke ondersteuning wij hiervoor krijgen vanuit de RES-programmaorganisatie en de provincie Noord-Holland. Het uitvoeringsprogramma loopt van 2021 tot en met 2025.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar het Uitvoeringsprogramma RES? Kijk dan op  www.energieregionhn.nl/uitvoeringsprogramma(externe link).