De gemeente Opmeer voert elk jaar een cliëntervaringsonderzoek uit over de geleverde Wmo- en Jeugdzorg. Over het jaar 2021 ziet de gemeente Opmeer een toename van 19% in de tevredenheid over de snelheid van hulp binnen de Jeugdzorg. Wmo-cliënten zijn positiever over de geleverde zorg; het aantal ontevreden cliënten is afgenomen.

Resultaten Wmo

82% van de Wmo cliënten vindt de ontvangen zorg van goede kwaliteit. 81% geeft aan dat ze een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg die ze ontvangen. Cliënten voelden zich meer serieus genomen, zochten vaker samen naar oplossingen en werden sneller geholpen ten opzichte van 2020.

Resultaten Jeugdzorg

73% van de jongeren voelt zich beter door de hulp die ze krijgen. Van de ouders is 91% tevreden over de deskundigheid van de hulpverlener(s). Jongeren zijn in 2021 minder tevreden over samenwerking tussen hulpverleners en de tot nu toe bereikte resultaten ten opzichte van 2020. Wel zijn de jongeren meer tevreden over de mate waarin ze zelf mee kunnen beslissen over de behandeling.

Verbeteracties

Wethouder Robert Tesselaar licht een aantal verbeteracties toe. “De respons op het jaarlijkse onderzoek is en blijft een punt van aandacht. Daarnaast werkt de gemeente Opmeer in de regio aan het verder vereenvoudigen van het aanmeldproces voor Wmo en Jeugd, wat ook de administratieve last verlicht. Digitaal een aanmelding doen voor Jeugd of Wmo is nu al mogelijk binnen gemeente Opmeer.”

De volledige uitslag van het cliëntervaringsonderzoek bekijkt u via de links hieronder: