Rond de zomer kan de nieuwe burgemeester worden benoemd en geïnstalleerd. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats tijdens een openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de commissaris van de Koning.