Het glij-, klim- en speeltoestel bij de Plevier voor 0-5 jarigen moet worden vervangen. Wij hopen dat u mee wilt denken over het speeltoestel dat ervoor in de plaats moet komen.