Van 25 november tot en met 10 december 2021 is het ‘Orange the World’, de internationale campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes en elke 10 dagen overlijdt een vrouw in Nederland als gevolg van huiselijk geweld. Er is aandacht nodig om zo het geweld tegen vrouwen en meisjes te kunnen stoppen. Meer weten over deze campagne? Kijk op:

https://www.orangetheworld.nl/