TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een tegemoetkoming voor iedereen die door corona minder inkomen heeft en daardoor niet alle woonkosten kan betalen. Denk aan: hypotheekrente, huur of de kosten voor gas, water en licht. Hoeveel geld u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. TONK is een gift en heeft geen gevolgen voor uw inkomstenbelasting of toeslagen.

Het gaat bij de TONK niet alleen om zelfstandigen en ondernemers. Ook als u bijvoorbeeld in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Vraag en antwoord

Voor welke kosten kan ik de TONK aanvragen?

U kunt de TONK aanvragen voor de volgende kosten:

 • kosten van huur van de woning;
 • kosten van de hypotheek voor de woning;   
 • kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;

Voor welke periode kan ik de TONK aanvragen?

De TONK geldt met terugwerkende kracht. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe vraag ik TONK aan?

U kunt TONK tot 1 november 2021 aanvragen. Om TONK aan te vragen stuurt u een e-mail naar gemeente@opmeer.nl. Daarna ontvangt u een formulier waarop u uw gegevens kunt invullen. Naast het ingevulde aanvraagformulier, levert u ook de volgende bijlagen aan:

 • de bewijzen van het inkomen (incl. inkomen uit onderneming) van de maanden waar u TONK voor aanvraagt. In geval van onregelmatige inkomsten, is het gemiddelde inkomen van november, december en januari.
 • een kopie van uw identiteitsbewijs/geldig verblijfsdocument (geen rijbewijs).
 • een recente kopie van alle bank-,en spaarrekeningen van u, uw partner en de minderjarige kinderen waar u en/of uw partner kinderbijslag voor ontvangen van de maand januari 2021.
 • bewijs van overige beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021. (bijvoorbeeld contant geld; cryptovaluta (zoals bitcoins); de waarde van effecten)
 • bewijsstuk van de woonkosten waar de TONK voor aangevraagd wordt.

Hoe hoog is een TONK uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten
 • uw inkomen op dit moment
 • uw beschikbare geldmiddelen
 • eventuele medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen

Wanneer ontvang ik een besluit op mijn aanvraag?

We handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af en proberen dat in elk geval binnen de wettelijke termijn van 8 weken te doen. We doen dit op volgorde van binnenkomst.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Naast het ingevulde aanvraagformulier, dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • de bewijzen van het inkomen (incl. inkomen uit onderneming) van de maanden waar u TONK voor aanvraagt. In geval van onregelmatige inkomsten, is het gemiddelde inkomen van november, december en januari.
 • een kopie van uw identiteitsbewijs/geldig verblijfsdocument (geen rijbewijs).
 • een recente kopie van alle bank-,en spaarrekeningen van u, uw partner en de minderjarige kinderen waar u en/of uw partner kinderbijslag voor ontvangen van de maand januari 2021.
 • bewijs van overige beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021. (bijvoorbeeld contant geld; cryptovaluta (zoals bitcoins); de waarde van effecten)
 • bewijsstuk van de woonkosten waar de TONK voor aangevraagd wordt.

Hoe zit het met het inkomen van mijn partner?

Als uw partner deel uitmaakt van het huishouden, dan geldt ook dat inkomen als gezinsinkomen. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. En waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende ondersteuning bieden.

Het inkomen en vermogen van uw partner rekenen wij mee bij de TONK. Het kan hierdoor zijn dat u gezamenlijk voldoende draagkracht heeft om de woonkosten te betalen. U ontvangt dan geen TONK.

Ik maak al gebruik van een andere regeling, bijvoorbeeld de Tozo. Kom ik in aanmerking voor de TONK?

Ja, dat kan. U kunt gebruik maken van de TONK als u bijvoorbeeld ook al de Tozo ontvangt.