Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen en werkuren verdwenen.

Daarom kunnen bepaalde ondernemers en werknemers hun werk niet of maar deels uitoefenen en hebben zij minder inkomen dan voorheen. Bent u zo iemand? En heeft u moeite om uw noodzakelijke woonkosten te betalen? Denk hierbij aan hypotheekrente, huur of de kosten voor gas/water/licht. Dan is er voor u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Op deze pagina staat meer informatie en kunt u het aanvraagformulier aanvragen.

De TONK geldt met terugwerkende kracht, wat betekent dat u deze regeling ook aan kunt vragen voor de maanden januari en februari van 2021. De regeling loopt tot en met juni 2021. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw specifieke situatie.

Let op: het gaat bij de TONK dus niet alleen om zelfstandigen en ondernemers. Ook als u bijvoorbeeld in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming

Vraag en antwoord

Voor welke kosten kan ik de TONK aanvragen?

U kunt de TONK aanvragen voor de volgende kosten:

 • kosten van huur van de woning;
 • kosten van de hypotheek voor de woning;   
 • kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;

Voor welke periode kan ik de TONK aanvragen?

U krijgt maximaal 6 maanden TONK tot en met juni 2021. Als u de TONK aanvraagt, kunt u ook nog TONK voor januari en februari 2021 krijgen als dat nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe vraag ik TONK aan?

Stuur een mail naar gemeente@opmeer.nl. Daarna ontvangt u een formulier waarop u uw gegevens kunt invullen.

Ik maak al gebruik van een andere regeling, bijvoorbeeld de Tozo. Kom ik in aanmerking voor de TONK?

Ja, dat kan. U kunt gebruik maken van de TONK als u bijvoorbeeld ook al de Tozo ontvangt.

Hoe hoog is een TONK uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten
 • uw inkomen op dit moment
 • uw beschikbare geldmiddelen
 • eventuele medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen

Geldt er een partnertoets?

Ja, ook het inkomen en vermogen van uw partner rekenen wij mee bij de TONK. Het kan hierdoor zijn dat u gezamenlijk voldoende draagkracht heeft om de woonkosten te betalen. U ontvangt dan geen TONK.

Wanneer ontvang ik een besluit op mijn aanvraag?

We handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af en proberen dat in elk geval binnen de wettelijke termijn van 8 weken te doen. We doen dit op volgorde van binnenkomst.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Naast het ingevulde aanvraagformulier, dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • de bewijzen van het inkomen (incl. inkomen uit onderneming) van de maand januari 2021 en de januari 2020. In geval van onregelmatige inkomsten, is het gemiddelde inkomen van november, december en januari.
 • een kopie van uw identiteitsbewijs/geldig verblijfsdocument (geen rijbewijs).
 • een recente kopie van alle bank-,en spaarrekeningen van u, uw partner en de minderjarige kinderen waar u en/of uw partner kinderbijslag voor ontvangen van de maand januari 2021.
 • bewijs van overige beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021. (bijvoorbeeld contant geld; cryptovaluta (zoals bitcoins); de waarde van effecten)
 • bewijsstuk van de woonkosten waar de TONK voor aangevraagd wordt.

Wat is de looptijd van de TONK?

U kunt de TONK (met terugwerkende kracht) aanvragen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Hoe zit het mijn het inkomen van mijn partner?

Indien uw partner deel uitmaakt van het huishouden, dan geldt ook dat inkomen als gezinsinkomen. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.