Heeft u interesse in het thema gezondheid? En vindt u het leuk om mee te denken over een gezonder en actiever Opmeer? Kom dan op woensdag 10 mei van 15.00-17.00 uur naar de bijeenkomst over het preventieakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Opmeer in de raadszaal van het gemeentehuis.     

GALA en het preventieakkoord   

Op 6 februari jl. zijn op landelijk niveau het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het sportakkoord 2.0 gepubliceerd. Deze akkoorden brengen net als de voorgaande sport- en preventieakkoorden mooie kansen met zich mee om Opmeer gezonder en actiever te krijgen. De landelijke invulling mag elke gemeente vertalen naar een eigen akkoord passend bij de gemeente en inwoners. Het akkoord bestaat uit meerdere thema’s. Per thema is een budget beschikbaar om het thema op te nemen in een integraal plan en dit uit te voeren.  

Input is van harte welkom  

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden van de thema’s. Het preventieakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord zijn van onze gemeente. Dat betekent dat input vanuit de gemeenschap ontzettend belangrijk is. Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken.  

Thema’s  

De thema’s van het GALA en sportakkoord zijn: 

Sport, bewegen en cultuur 
     1.    Uitvoering lokaal Sportakkoord 2.0 
     2.    Brede Regeling Combinatiefuncties  
 
Gezondheid & preventie 
     3.    Terugdringen gezondheidsachterstanden  
     4.    Kansrijke Start 
     5.    Mentale Gezondheid 
     6.    Aanpak overgewicht en obesitas 
     7.    Valpreventie 
     8.    Leefomgeving  
     9.    Opgroeien in een kansrijke omgeving (middelengebruik) & Vroeg signalering alcoholproblematiek  
 
Sociale basis – versterken wijkinfrastructuur 
    10.    Versterken sociale basis, inclusief stimuleren woonvorm & Scheiden Wonen-Zorg 
    11.    Mantelzorg 
    12.    Eén tegen Eenzaamheid 
    13.    Welzijn op recept  

 Overkoepelende thema’s 
    14.    Programma Versterking kennisfunctie GGD; 
    15.    Programma Coördinatiekosten regionale aanpak preventie; 

 Klik hier(externe link) voor meer informatie over de thema's en de programma's.  

Locatie, organisatie en aanmelden  

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 mei a.s. van 15:00 uur tot 17:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Opmeer, Klaproos 1. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de beleidsmedewerkers Angeline Dekker-Valks en Eva Blom en opbouwwerker Liesbeth Leegwater en zal begeleid door de formateur van het preventieakkoord, Ine Klosters. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar adekker@opmeer.nl. Graag onder vermelding van uw naam en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Ook als u vragen heeft kunt u op deze mail reageren. Na de bijeenkomst kunt u aangeven hoe en of u verder betrokken wilt blijven bij dit initiatief.  

Wij hopen van harte u te ontmoeten op woensdag 10 mei aanstaande!