Bij de aankomende verkiezingen zullen de coronamaatregelen die nu ook al van toepassing zijn leidend zijn. Welke maatregelen dit zijn leest u hier.

Dat betekent dat de bekende maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen, ook in stemlokalen gelden. Zo kunnen kiezers straks veilig hun stem uitbrengen. Om de verkiezingen voor iedereen zo (corona-)veilig mogelijk te maken, zijn er richtlijnen voor de inrichting van de stemlokalen en gedragsregels voor de kiezers.

Stemlokalen

Alle stemlokalen worden zo veilig mogelijk ingericht om te stemmen, zodat dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.

 • Er is een gezondheidscheck én desinfectiezuil bij de ingang van het stemlokaal.
 • Er is een looproute uitgestippeld.
 • Op de vloer is zo mogelijk afstandsbelijning aangebracht.
 • Waar mogelijk is er een aparte in- of uitgang.
 • In elk stemlokaal is een extra 4e stembureaulid. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te desinfecteren. 
 • Elk stembureaulid doet vooraf een gezondheidscheck. Als een stembureaulid niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • De stembureauleden dragen een face-shield en/of mondneuskapje.
 • Iedere kiezer krijgen een ‘eigen’ rode potlood en mag die houden.

Kiezers

Voor de kiezers gelden de volgende voorwaarden om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 • U ontvangt bij uw stempas een gezondheidscheck. Doe deze check vóórdat u naar een stembureau gaat en stem niet in persoon als u één of meer vragen met 'ja' beantwoordt of al corona-klachten heeft.
 • Doe de gezondheidscheck in ieder geval bij de ingang van het stemlokaal als u dat niet van te voren heeft gedaan, en stem niet in persoon als u één of meer vragen met 'ja' beantwoordt of al corona-klachten heeft. 
 • In het stemlokaal draagt u een mondneuskapje.
 • U toont uw identiteitsdocument bij het stemmen aan het stembureaulid door het voor het glas van het kuchscherm te houden.
 • Het kan zijn dat u gevraagd wordt even buiten het stemlokaal te wachten als het te druk wordt ín het stemlokaal. TIP: neem bij regen een paraplu mee!
 • U volgt de aanwijzingen van de corona-coach en voorzitter van het stembureau op.