Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, het voorontwerpbestemmingsplan Herenweg 28a ter inzage ligt.