Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen leefgeld om bijvoorbeeld eten en kleding van te kopen. Dit leefgeld van € 260 wordt maandelijks uitgekeerd. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven een extra maandelijks bedrag, de zogeheten wooncomponent, van € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. Ook is bepaald dat het leefgeld wordt beëindigd als de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen. 

Sport

De gemeente en de Sportservice spelen een actieve rol in het verbinden van vluchtelingen uit Oekraïne met lokale sportverenigingen. Ook kunnen vluchtelingen en/of gastgezinnen zelf verenigingen benaderen om deel te nemen aan activiteiten.
Is hulp of bemiddeling voor een vluchteling gewenst? Stuur dan een mail naar oekraine@opmeer.nl. Vermeld daarbij in elk geval het volgende:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Verblijfsadres
  • E-mailadres / telefoonnummer
  • Interesses (bijvoorbeeld handbal, gymnastiek, voetbal, muziek, enzovoorts)

Wilt u als vereniging graag iets betekenen voor vluchtelingen uit Oekraïne? Ook dan kunt u dit doorgeven via oekraine@opmeer.nl. Vermeld in uw mail in elk geval het volgende:

  • Naam van de vereniging
  • Hoeveel vluchtelingen kunnen deelnemen aan welke activiteit?
  • Om welke leeftijdsgroep gaat het?
  • E-mailadres / telefoonnummer van de contactpersoon binnen de vereniging

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 (met terugwerkende kracht tot 4 maart). Om deze kwetsbare groep vluchtelingen extra te beschermen, stelt het kabinet wel een aantal voorwaarden aan de toegang tot de arbeidsmarkt. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij het UWV en moet de werkgever informatie doorgeven zoals de werkuren en werkplek.

Werkaanbod

Hebt u werk voor vluchtelingen? Geef het door en kijk voor meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl(externe link)