Tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 mei zijn Vincent Buis, Robert Tesselaar en Herman ter Veen benoemd tot wethouder van de gemeente Opmeer. De heer Tesselaar (CDA) en de heer Ter Veen (PvdA/GroenLinks) waren afgelopen periode ook wethouder. De heer Buis (VVD) is nieuw in het college. Hij is sinds 2016 raadslid voor de VVD in de gemeenteraad van Opmeer. Wethouder Rabella Wiersma-De Faria nam tijdens afscheid van de raad. Zij was de afgelopen twee jaar wethouder Sociaal Domein, Cultuur en Duurzaamheid.

Nieuw in de raad

De vrijgekomen plaatsen in de raad zijn ingevuld door Stanley Bankras (CDA), Jan van Lieshout (PvdA/GroenLinks), en Co Schipper (VVD). Zij zijn tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Coalitieakkoord vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 25 mei ook het coalitieakkoord voor de komende vier jaar vastgesteld. Dit akkoord is opgesteld door CDA, VVD en PvdA/GroenLinks, die de coalitie vormen in Opmeer.