Gemeenten zijn verplicht elk jaar een cliëntenervaringsonderzoek over de Wmo- en Jeugdzorg door het wijkteam uit te voeren.

Over het jaar 2020 ziet de gemeente Opmeer een toename van 2 á 3% in de tevredenheid over de ondersteuning rondom Wmo ten opzichte van 2019. Bij Jeugd is een lichte daling te zien in de tevredenheid over het contact. Wel is de tevredenheid over het resultaat en de kwaliteit gestegen.

Resultaten Wmo

88% van de Wmo cliënten vindt de ontvangen zorg van goede kwaliteit. 83% geeft aan dat ze een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg die ze ontvangen. De bekendheid van de onafhankelijk cliëntondersteuner is het afgelopen jaar flink gestegen ten opzichte van 2019.

Resultaten Jeugdzorg 

82% van de jongeren voelt zich beter door de hulp die ze krijgen. Van de ouders is dit 74%. Jongeren zijn minder tevreden over de informatie die zij kregen en de snelheid van de start van de hulp. Wel wisten zij in 2020 beter waar zij moesten zijn. Ouders waren daarnaast positiever over de mate waarin ze zelf mee kunnen beslissen over de behandeling.

Verbeteracties

De aanvraagprocessen voor Wmo en Jeugd zijn in 2020 gedigitaliseerd. Er wordt ook vaker gewerkt met een digitale handtekening. Dit maakt de indiening van aanvragen eenvoudiger en sneller. Een volgende stap is om meer gebruik te maken van signaleringsmogelijkheden in het systeem, waardoor het wijkteam cliënten beter op de hoogte kan houden van de status van hun aanvraag. 

De volledige uitslag van het cliëntenervaringsonderzoek vindt u hier.