HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Bezwaar, klacht of privacyvragen?

Bezwaar, klacht of privacyvragen?

De leden van het Wijkteam Opmeer willen iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Bent u niet of niet helemaal tevreden dan kunt u, als u er tijdens een gesprek niet uitkomt, officieel een klacht of bezwaar indienen.

 •     Klacht: Als het gaat om gedragingen of handelingen van een wijkteamlid.
 •     Bezwaarschrift: Als men het niet eens is met een besluit van het wijkteam.

Mocht u vragen hebben rondom het privacy lees dan ons privacybeleid.

 • Klacht indienen

  Als u zich onheus bejegend of benadeeld voelt door een medewerker van het Wijkteam Opmeer, dan heeft u het recht een klacht in te dienen over deze persoon. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier. Ook kan de klachtencoördinator van de gemeente u helpen met het formuleren van de klacht. De klachtencoördinator is via gemeente@opmeer.nl en/of 0226 - 363 333 bereikbaar.

  Lees meer
 • Privacybeleid

  Het beleid rondom privacy is vastgelegd in het privacyprotocol (zie bijlage). In het beleid is vast gelegd hoe we omgaan met uw gegevens, wie dossiers mag in zien en wie niet, enz.

  Lees meer
 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit van het Wijkteam Opmeer, kunt u een bezwaarschrift indienen. Een onafhankelijke commissie bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders over het te nemen besluit over het bezwaarschrift.

  Lees meer
 • Melding over (zorg)instellingen

  Hebt u te maken met een zorgaanbieder waar de gemeente Opmeer een contract mee heeft? En hebt u het idee dat er iets mis is bij deze zorgaanbieder? Hebt u iets gezien/gehoord waar u vraagtekens bij plaatst?

  Lees meer