Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van het Wijkteam Opmeer, kunt u een bezwaarschrift indienen. Een onafhankelijke commissie bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders over het te nemen besluit over het bezwaarschrift.

In de Verordening commissie bezwaarschriften zijn de organisatie en werkwijze van deze commissie vastgelegd.

Online bezwaar indienen

Voor het online bezwaar indienen bij de gemeente Opmeer heeft u uw DigiD nodig.

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.