HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Contactgegevens

Contactgegevens

 • Crisissituaties

  Voor crisissituaties waarbij jeugdigen zijn betrokken is de Crisisdienst Jeugd NHN, 24 uur per dag en 7 dagen per week, bereikbaar en inzetbaar via telefoonnummer: 088 – 777 888 7. Is er sprake van huiselijk geweld meldt u dan bij VeiligThuis 0800 - 2000.

  Lees meer
 • Contactgegevens

   De medewerkers van het WIJkteam zijn te bereiken via:

  • 0226 - 363 333 op werkdagen
  • wijkteam@opmeer.nl:
   Geef in uw mail de volgende gegevens aan: Naam, BurgerServiceNummer (of adres) en uw probleem, vraag, verzoek of bezorgdheid.
   Als u teruggebeld wilt worden n.a.v. uw mail geef dan ook uw telefoonnummer door en de tijd waarop u het beste te bereiken bent.
  • Elke dinsdag- en donderdagochtend van 11.00 - 12.00 uur kunt u terecht op het inloopspreekuur met korte vragen over gezondheid, eenzaamheid, pesten, scheiden, invullen van formulieren....enz
   Informatie over tijd en plaats inloopspreekuren.
  • U kunt ook het contactformulier (PDF) gebruiken.
  • Volg ons ook op twitter: @wijkteamopmeer.

  De wijkteamleden zijn vast te vinden in het gemeentehuis, trekken de wijk in en gaan de scholen langs. Als het nodig is kunt u ze ook spreken op de school van uw kind, u kunt daarvoor via het WIJkteam OpMEER een afspraak maken.

  Lees meer