HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Contactgegevens  |  Crisissituaties

Crisissituaties

Voor crisissituaties waarbij jeugdigen zijn betrokken is de Crisisdienst Jeugd NHN, 24 uur per dag en 7 dagen per week, bereikbaar en inzetbaar via telefoonnummer: 088 – 777 888 7. Is er sprake van huiselijk geweld meldt u dan bij VeiligThuis 0800 - 2000.

Hoe werkt de crisisdienst?

U belt met het nummer van de Crisisdienst, 088 - 777 8000 en legt de situatie uit. Er wordt beoordeeld wat er moet gebeuren op grond van uw informatie en informatie die mogelijk al bij ons bekend is. Als het nodig is, is de crisisdienst binnen twee uur aanwezig.

Veilig Thuis

Hulpvragers en instellingen kunnen bij Veilig Thuis terecht voor het vragen van advies over huiselijk geweld voor volwassenen- en kindermishandeling en het melden ervan. Veilig Thuis is 7x24 uur te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800 - 2000.

Contactgegevens Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Maar u mag ook altijd (eerst) contact opnemen met het WIJkteam OpMEER

De Kindertelefoon

Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon; 0800 – 0432. Het is een gratis nummer. De Kindertelefoon is bereikbaar op werkdagen tussen 11.00 - 20.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 - 20.00 uur. Kijk ook op www.kindertelefoon.nl

Of 112

Bij calamiteiten/noodsituaties kunt u ook altijd bellen met: 112